Bibliografię prac Juliana Tuwima, a także listę opracowań dotyczących jego twórczości można znaleźć w słowniku bibliograficznym Współcześni Pisarze Polscy i Badacze Literatury.

Poniższy wybór nie uwzględnia: 1. Przedruków w wyborach i zbiorach tekstów, 2. Wszystkich przedruków wierszy dla dzieci, 3. Wydań zagranicznych i tłumaczeń, 4. Wydań nutowych, 5. Części druków bibliofilskich (niskonakładowych)

Twórczość

1. Czyhanie na Boga. Warszawa Gebethner i Wolff 1918; wyd. 2: Warszawa J. Mortkowicz 1920; wyd. 3 Toruń Towarzystwo Wydawnicze Ignis 1922; wyd. 4: Warszawa J. Mortkowicz 1929 (wiersze z lat 1911 – 1917).

2. Rewolucja w Niemczech. Łódź Księgarnia „Książka i Sztuka” 1919; wyd. nast. (fototypiczne: Łódź Oficyna Bibliofilów 1998) (poemat satyryczny)

3. Sokrates tańczący. Warszawa J. Mortkiewicz 1920; tamże: wyd. 2 1920, wyd. 3 1927, wyd. 4 1930 (wiersze)

4. Pracowita Pszczółka. Kalendarz encyklopedyczny na r. 1921 pod red. m.in. A. Słonimskiego, Warszawa nakł. autorów 1921 (parodia popularnych kalendarzy)

5. Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. (współautorstwo) J Lechoń, A Słonimski. Kraków Musarion 1922

6. Siódma jesień. Warszawa Ignis 1922; tamże: wyd. 2 (zmienione) 1927, wyd. 3 1930

7. Wierszy tom czwarty. Warszawa Ignis 1923

8. Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie. Warszawa Biblioteka Polska 1924; wyd. 2: Warszawa Czytelnik 1960

 

9. Czarna msza. Z cyklu satanicznego. Warszawa Rój 1925 (popularny szkic z zakresu demonologii i dziejów zabobonu)

10. Tysiąc dziwów prawdziwych. Warszawa Rój 1925; wyd. 2 tamże 1928 (popularny szkic historyczno-obyczajowy)

11. Słowa we krwi. Warszawa W. Czarski 1926 (wiersze)

12. Tajemnice amuletów i talizmanów. Z cyklu satanicznego. Warszawa Rój 1926; wyd. 2: Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1990 (popularny szkic)

13. Polityczna szopka Cyrulika Warszawskiego. (Współautorstwo: ) M. Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski. Warszawa Skł. gł. Admin. Cyrulika Warszawskiego 1927

14. Wiersze zebrane. Warszawa F. Hoesick 1928; wyd. 2 (uzupełnione): Warszawa J. Przeworski 1933, tamże: wyd. 3 1935, wyd. 4 1936, wyd. 5 1939; nast.: 1946

15. Rzecz czarnoleska. Warszawa J.Mortkowicz 1929; wyd. 2: tamże 1935

16. Szopka polityczna 1930. (Współautorstwo: ) M. Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski. Warszawa Skł. gł. Admin. Cyrulika Warszawskiego 1930

17.  Szopka polityczna 1931. (Współautorstwo: ) M. Hemar, J. Lechoń przy współudziale K.I. Gałczyńskiego, J. Paczkowskiego i S. Karpińskiego. Warszawa Skł. gł. J. Dąb 1931

18. Biblia cygańska i inne wiersze Warszawa J. Mortkowicz 1933; wyd. 2: tamże 1935

19. Jarmark rymów. Warszawa J. Przeworski 1934; tamże: wyd. 2 1935, wyd. 3 1936, wyd. 4 1938; wybór i wstęp: K. Górski. Warszawa LSW 1993. (Utwory z lat 1914-1933, głównie satyryczne)

20. Bal w operze. Powst. 1936; druk całości: Szpilki 1946 nr 30-34; wyd.: oprac. T. Januszewski Warszawa Czytelnk 1982, tamże wyd. 2 1991; nast.: Lublin Panda Press 1992; z przedmową C. Miłosza Kraków Wydawnictwo Literackie 1999

21. Treść gorejąca. Warszawa J. Mortkowicz 1936, tamże wyd. 2 1937

22. Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. Poznań 1937; wyd. 2: Bibl. Pięciu 1937 (wiersz satyryczny wyd. przez A. Piwowarczyka jako druk prywatny w 30 egz., potem w 5 egz.)

Komentarz od Fundacji dodany za zgodą autora niniejszego skróconego wykazu bibliograficznego:  

Ponieważ zadaniem Fundacji jest przyczynić się do tego, żeby rozpowszechnianie utworów Juliana Tuwima odbywało się zgodnie z jego wolą, podkreślamy, że wiersz ten nie był przeznaczony do szerokiej dystrybucji. Z przyzwoleniem autora wydano go w ograniczonym nakładzie z dopiskiem „Dla autora, egzemplarzy prywatnych, niesprzedażnych trzydzieści". 

23. Lokomotywa; Rzepka; Ptasie radio. Warszawa J. Przeworski 1938 (wiersze dla dzieci)

24. O panu Tralalińskim i inne wierszyki. Warszawa J.Przeworski 1938 (wiersze dla dzieci)

25. Słoń Trąbalski. Warszawa J. Przeworski 1938 (wiersze dla dzieci)

26. Zosia Samosia i inne wierszyki. Warszawa J. Przeworski 1938 (wiersze dla dzieci)

27. Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Pierwodruk: Gazetka Miki 1939 nr 9; wyd.: Warszawa Czytelnik 1950 (wiersze dla dzieci)

28. Wiersze wybrane. Przygot. do użytku szkolnego przez autora. Warszawa J. Mortkowicz 1939

29. Wybór wierszy. New York Rój in Exile 1942

30. Wiersze. Moskwa ZPP 1943

31. Kwiaty polskie. Warszawa Czyt. 1949, tamże wyd. 2-8 1950-1978; wyd. 9: Warszawa PTWK 1983, tamże wyd. 10-11 1985-1990; wyd. 12-13 Warszawa Czytelnik 1999-2003; wyd. 14: Kraków Universitas 2004

32. My, Żydzi polscy. Wyd.: Tel Awiw Uniwersum 1944; nast. wyd. fototypiczne rękopisu, artykuł Pomnik i mogiła oraz tłumaczenie angielskie, w jidysz i hebrajskie, opr. Ch. Shmeruk. Jerozolima The Magnes Press 1984, tamże wyd. 2 1985; wyd. 3: Warszawa Shalom 1993. – My, Żydzi polscy. Kwiaty polskie. Fragmenty. Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1987, wyd. 2 tamże 1993 (wydawnictwo miniaturowe)

33. Wybór poezji. 1914-1939. Warszawa Czytelnik 1947

34. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury. Pierwodruk: Problemy 1994-1954. Przygotował J. Hurwic: Warszawa Czytelnik, seria 1-3: 1958, 1959, 1963; wybór Warszawa Sagitarius 1991, 1994

35. Wybór poezji w nowym układzie. Warszawa Czytelnik 1949, tamże wyd. 2 1949

36. Pegaz dęba czyli Panopticum poetyckie. Warszawa Czytelnik 1950; wyd. nast. opr. J. Sawicka: Münche Sagner 1986 (szkice literackie)

37. Piórem i piórkiem. Warszawa Czytelnik 1951, tamże wyd. 2 1957 (wiersze satyryczne)

38. Nowy wybór wierszy. Warszawa Czytelnik 1953; tamże wyd. 2 1956

39. Wiosny i jesienie. Wiersze dawne i nowe. Warszawa Iskry 1954, tamże wyd. rozszerzone 1955

40. Dzieła. Kom. red.: J. W. Gomulicki, J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, A. Słonimski. Warszawa Czytelnik 1955-1964

(T. 1) Wiersze. Vol. 1-2: 1955

(T. 2) Kwiaty polskie. 1955

(T. 3) Jarmark rymów. Opr. J. Stradecki, przyp. W. Giełżyński i J. Stradecki. 1958

(T. 4) Przekłady poetyckie. Opr. S. Pollak, przyp. J. Stradecki. Vol. 1-2: 1959

(T. 5) Pisma prozą. Opr. J. Stradecki 1964

41. Wiersz nieznanego poety. Gawęda literacko-obyczajowa. Opr. J. W. Gomulicki. Warszawa Czytelnik 1955

42. Poezje. Posłowie A. Międzyrzecki. Warszawa Czytelnik 1956

43. Versajoj propraj kaj tradukitaj. Warszawa Polonia 1956; reprint: Łódź Oficyna Bibliofilów 1994 (tłum. na j. esperanto dokonane w młodości przez Tuwima i tłum. wierszy Tuwima)

44. W oparach absurdu. (Współaut.:) A. Słonimski. Materiały zebrała D. Łukawska. Warszawa Iskry 1958.; wyd. 2 rozszerzone Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1975; wyd. 3: Warszawa Omnipress 1991

45. Wybór poezji. Wyboru dokonał A. Słonimski. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, tamże wyd. 2 1963

46. (Wybór poezji) Warszawa Czytelnik 1963; tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1970, wyd. 4 1980.

47. Wiersze wybrane. Opr. i wstęp M. Głowiński, Wrocław Ossolineum 1964; tamże: wyd. 2 zmienione 1969, wyd. 3 zmienione 1973, wyd. 4 rozszerzone 1986

48. Wybór poezji. Wyboru dokonał R. Matuszewski. Warszawa Czytelnik 1965; tamże wyd. 2 1969

49. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. W. Gomulicki. Warszawa LSW 1968

50. Listy. (Autor:) K. I. Gałczyński. Opr. T. Januszewski. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1969

51. Wiersze zebrane. Opr. A. Kowalczykowa. T. 1-2. Wyd. 2(!): Warszawa Czytelnik 1971, tamże wyd. 3 1975

52. Z tysiącem serdeczności... Korespondencja z lat 1911-1956. (Autor:) L. Staff. Opr. T. Januszewski, I. Maciejewska, J. Stradecki. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1974

53. Poezje wybrane. Posłowie R. Matuszewski. Warszawa Czytelnik 1977

54. Listy do przyjaciół-pisarzy. Opr. i przypisy T. Januszewski. Warszawa Czytelnik 1979

55. Poezje wybrane (II). Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła M. Baranowska. Warszawa LSW 1982

56. Wiersze skandaliczne. Wstęp i wybór W. Smaszcz. Białystok Krajowa Agencja Wydawnicza 1983 (wydanie miniaturowe)

57. Miasto i rym. Wstęp i wybór J. Wilmański. Łódź Krajowa Agencja Wydawnicza 1984. (wybór wierszy o Łodzi)

58. Pisma zebrane. Warszawa Czytelnik 1986 (edycja nieukończona)

(T. 1) Wiersze. Opr. A. Kowalczykowa, R. Matuszewski. Wstęp J. Stradecki. Kalendarium życia i twórczości J. Tuwima 1986, t. 1-2.

(T. 2) Juwenilia Opr. T. Januszewski, A. Bałakier. 1990, t. 1-2

(T. 3) Jarmark rymów. Opr. J. Stradecki. 1991

(T. 4) Kwiaty polskie. Opr. T. Januszewski. 1993

59. Aforyzmy i limeryki. Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1987 (wydanie miniaturowe)

60. Słowo i ciało. (Wybór wierszy:) T. Januszewski. Warszawa Czytelnik 1989

61. Z wierszy ocalałych. Wstęp: T. Januszewski. Warszawa Czytelnik 1989 (podobizny rękopisów 15 wierszy z lat 1937-1940 ze zbiorów dra Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu)

62. Miłość mnie szuka po mieście. Wybór wierszy i posłowie: M. Baranowska. Warszawa Nasza Księgarnia 1990

63. Poezje. Wybrała i wstępem opatrzyła E. Cichla-Czerniawska. Lublin Wydawnictwo Lubelskie., 1991

64. Wiersze nieznane. Zebrał i opr. T. Januszewski. Warszawa Interim 1991

65. Wiersze liryczne. Bielsko-Biała Profile 1992; tamże wyd. 2 1994

66. Listy miłosne. Wybór: A. Calikowska. Warszawa LAM 1993 (wybór wierszy)

67. Prośba o piosenkę. Wiersze wybrała G. Gronczewska. Wstępem opatrzył A. Gronczewski. Warszawa Wydawnictwo B. Wrocławskiego 1993

68. Myśli o książce i czytaniu. Wybrał i wstępem poprzedził A. Kempa. Łódź Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego 1994

69. Nagłe spojrzenie. Wybrał T. Wójcik. Warszawa Kama 1994 (wybór wierszy)

70. Rozmowy z Tuwimem. Wybrał i opr. T. Januszewski. Warszawa Semper 1994

71. W kabarecie, ale nie tylko. Skecze, parodie, fraszki, humoreski, żarty, aforyzmy. Katowice Pik 1994.

72. Wiersze. Wyboru dokonał A. Wasilewski. Warszawa Muza 1994

73. Wtajemniczony słowożerca. Wybór poezji. Opracował i wstępem poprzedził J. Poradecki. Łódź ŁTN 1994

74. Ave Stefania, gratia plena. Wiersze wybrał i posłowiem opatrzył P. Zacharewicz. Tor. Brzesko 1995

75. Bufetiada. Wybór, wstęp i opr. S. Gowin. Zielona Góra Gest 1995 (wybór utworów J. Tuwima i innych skamandrytów na tematy alkoholiczne i gastronomiczne)

76. Kabaret skamandrytów. (Autorzy:) m.n. J. Lechoń, A. Słonimski. Pod red. L. Lechowieckiego. Warszawa Sternik 1995

77. Miłość nam wszystko wybaczy. Posłowie T. Lachowiecki, Warszawa Sternik 1995

78. Wylękniony bluźnierca. Warszawa Interart 1996 (wybór wierszy)

79. Najpiękniejsze wiersze. Wybór: L. Domańska. Warszawa bis 1997

80. Ostry erotyk. Wybór wierszy i wstęp: A. Janko. Warszawa Prószyński 1998

81. Wiersze. Tor. C T 1998

82. 90 dedykacji. Wybór i oprac. T. Januszewski. Warszawa Muzeum Literatury 1999 (wydanie bibliofilskie dedykacji książkowych)

83. Liryki najpiękniejsze. Wybór: A. Madyda. Toruń Algo 1999

84. Poezje. Wybór i oprac. M. Falk. Warszawa Prószyński 1999

85. Utwory nieznane. Ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze, kabaret, artykuły, listy. Opr. T. Januszewski. Łódź W. Grochowalski 1999

86. Dom mój: cztery ściany wiersza. Wiersze, poematy, przekłady. Wybór i posłowie: Z. Fedecki. Warszawa Świat Książki 2000

87. Kwiaty polskie. Wstęp i wybór: H. Zawiślak. Wrocław Siedmioróg 2000 (wybór wierszy)

88. Najpiękniejsze wiersze. Wybór: L. Domańska. Warszawa Bis 2000

89. Kabaretiana. Opr. T. Stępień. Warszawa Czytelnik 2000

90. Słowa modlitwą zrodzone. Wybór i posłowie W. Smaszcz. Warszawa Pax 2000

91. Nowy wybór wierszy. Opr. J. W. Gomulicki. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 2000

92. Nalej mi wina. Wybór i posłowie T. Januszewski Warszawa Iskry 2003

93. Tam zostałem. Wspomnienia młodości. Opr. T. Januszewski. Warszawa Czytelnik 2003

94. Liryki. Toruń Algo 2004

95. Liryki najpiękniejsze. Toruń Algo 2004

96. Znów mi się oczy Twoje przyśniły... Wybór wierszy i posłowie T. Januszewski. Warszawa LTW 2004 oraz 2008

97. Wybór dzieł. Wybrał i opracował T. Januszewski. Wrocław Ossolineum.

(T. 1) Poezje. 2004

(T. 2) Kwiaty polskie. 2005

(T. 4) Tłumaczenia. 2006

(Tomy: 3, 5-7 w przygotowaniu)

98. Poezje. Wybór H. Cyganik. Rzeszów Ad Oculos 2007

Przekłady i adaptacje

1. W. Majakowski: Obłok w spodniach. Warszawa Philobiblion 1923

2. K. Balmont, W. Briusow: Liryki. Warszawa Ignis 1921

3. (N. Buczyńska) Teffi: Kobieta demoniczna. Warszawa Druk. Z. Sakierskiego 1922 (humoreski prozą)

4. J. Cazotte: Diabeł zakochany. Warszawa Księg. Biblioteki Dzieł Wyborowych1924; nast.: Warszawa PTWK 1987

5. (N. Buczyńska) Teffi: Dym bez ognia. Opowiadania. Warszawa J. Mortkowicz 1927 (przekład anonimowy)

6. C. F. Ramuz: Historia o żołnierzu. Warszawa Bibl. Dram. „Drogi” 1935 (przekład powstał w 1927 r.)

7. Słowo o wyprawie Igora. Wstępem i objaśnieniem zaopatrzył A. Brückner. Kraków Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza 1928, seria BN; nast.: wyd. 2 zmienione i poprawione ze wstępem i objaśnieniem J. Jakóbca. Wrocław Ossolineum 1950; w opr. A. Obrębskiej-Jabłońskiej. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1954; ze wstępem D. Lichaczowa. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1985 (od wydania z 1950 r. przekład J. Tuwima w nowej wersji)

8. F. Dostojewski: Wieczny małżonek. Warszawa Rój 1929, t. 1-2 (opowiadanie)

9. M. Gogol: Rewizor. Komedia w 5 aktach. Wystawiona: Warszawa Teatr Polski 1929. Wydanie w opracowaniu J. Preger. Kraków M. Kot 1948; tamże wyd. 2 1950; nast. ze wstępem i objaśnieniem A. Walickiego Wrocław Ossolineum 1953, seria BN, tamże wyd. 2 przejrzane 1956, wyd. 3 zmienione 1966; wyd. 3 Warszawa Współpraca 1987

10. A. Puszkin: Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Studium W. Lednickiego. Warszawa Biblioteka Polska 1932; wyd. nast. ze wstępem i przypisami S. Fiszmana. Wrocław Ossolineum 1967, seria BN

11. M. Gogol: Ożenek. Zdarzenie całkiem niewiarygodne w 2 aktach. Wystawiona: Warszawa Teatr Ateneum 1937. Druk. w: M. Gogol: Utwory wybrane. Warszawa 1951, t. 2; wyd. nast.: Warszawa CPARA 1960; Warszawa Elipsa 2007, z płytą DVD spektaklu Teatru Telewizji z 2002 r.

12. M. Leskow: Opowieść o tulskim mańkucie. Balwierz artysta. Warszawa Czytelnik 1950

13. A. Puszkin: Lutnia Puszkina. Warszawa J. Przeworski 1937; wyd. 2 Warszawa Czytelnik 1945; wyd. 3 uzupełnione tamże 1949; wyd. 4 uzupełnione. 1952; wyd. 5 1954; wyd. 7 z przedmową B. Galstera. Warszawa Współpraca 1987 (wiersze i poematy)

14. A. Biezymieński: Feliks. Fragmenty poematu. Warszawa Książka i Wiedza 1951 (przekład powstał w 1938)

15. M. Gogol: Nos. Pierwodruk: Wiadomości Literackie 1939 nr 23; przedruk w: Poranek dygnitarza i inne opowiadania. Warszawa 1950 (opowiadanie)

16. A. Czechow: Jublileusz. Komedia w 1 akcie. Wyd. w: A. Czechow: Jubileusz i inne utwory. Warszawa Książka i Wiedza 1949; wyd. 2: Jubileusz; Kameleon; Końskie nazwisko, tamże 1949

17. A. Puszkin: Bajka o popie i jego parobku Jołopie. Wyd.: Warszawa Nasza Księgarnia 1951; wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1954

18. A. Puszkin: Bajka o rybaku i rybce. Warszawa Książka i Wiedza 1949; wyd. 2 Warszawa Książka i Wiedza 1952; wyd. 3-11 Warszawa Nasza Księgarnia 1957-1979

19. A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Fragmenty. Przekł. m.in. A. Ważyk. Konsultacja naukowa i posłowie R. Łużny. Kraków Wydawnictwo Literackie 1977; wyd. 3 Warszawa Współpraca 1988; Warszawa Prószyński i S-ka 2000 (fragmenty tłumaczone przez Tuwima w latach 1945-1949 oraz fragmenty z przekładu Ważyka)

20. Tirso de Molina: Zielony Gil. Komedia muzyczna w 3 aktach. Wystawiona: Szczecin Teatr Polski 1950. Wyd. w przygotowaniu T. Januszewskiego. Warszawa Czytelnik 1976

21. A. Gribojedow: Mądremu biada. Komedia wierszem w 4 aktach. Wyd.: Warszawa Czytelnik 1951. Ze wstępem i objaśnieniami W. Jakubowskiego. Wrocław Ossolineum 1960, seria BN

22. M. Lermontow: Pieść o carze Iwanie Wasylewiczu, o młodym opryczniku i o udałym kupcu Kałasznikowie. Warszawa Książka i Wiedza 1953

23. A. Niekrasow: Komu się na Rusi dobrze dzieje. Wstęp: S. Fiszman. Warszawa Książka i Wiedza 1953 (epopeja)

24. Z rosyjskiego. Wstępem opatrzył S. Pollak. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, t. 1-3 (przekłady poezji i prozy)

Prace redakcyjne

1. J. A. Rimbaud: Dzieła wszystkie. Pod red. m.in. J. Iwaszkiewicza

(T. 1): Poezje (przedmowa J. Iwaszkiewicz). Warszawa Ignis 1921

2. Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. Warszawa Bibl. Pol. 1924; wyd. 2 Warszawa Czytelnik 1960

3. A to pan zna? Warszawa Rola 1925; wyd. nast. zmienione i uzupełnione: Warszawa J. Przeworski 1936; Wrocław Krajowa Agencja Wydawnicza 1991 (jak wyd. 1) (antologia dowcipów i aforyzmów, zawiera także teksty Tuwima)

4. Biblioteka Humoru Towarzystwa Wydawniczego J. Mortkowicza. Seria 1 t. 1-8, seria 2 t. 9-10. Warszawa 1927-1928 (tu w opr. Tuwima prawdopodobnie tom t. 4-6, 8-9)

5. L. Tołstoj: Dzieła. Słowo wstępne W. Lednickiego. Warszawa Wydawnictwo Gutenberga 1929-1930, t. 1-5

6. Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Warszawa Rój 1935; Wyd. nast. Czytelnik 1959; Warszawa Oskar 1991; wstępem zaprawił J. Pilch, suplementem doprawił P. Bikont. Warszawa Twój Styl 2000

7. Cztery wieki fraszki polskiej. Przedmowa A. Brückner. Warszawa J. Przeworski 1937; wyd. nast. Warszawa Czytelnik 1957

8. Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa. 1878-1948. Zebrał i przygotował do druku m. in. J. W. Gomulicki. Warszawa ZZLP 1949

9. Polska nowela fantastyczna. Antologia. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1949; wyd. nast. uzupełnione tamże: wyd. 2, t. 1, 2 1952; wyd. 3 1953; wyd. 4: Kraków Wydawnictwo Lekarskie 1976; wyd. 5: Warszawa Alfa 1983

10. S. Wiśniowski: Pisma wybrane. Do druku przygotował, przedmową i przypisami opatrzył m. in. B. Olszewicz. T. 1-2. Warszawa Czytelnik 1953-1954

11. W. Zagórski: Z teki Chochlika. Wstęp: Z. Mitzner. Warszawa Czytelnik 1953

12. Księga wierszy polskich XIX wieku. Opracował i wstępem opatrzył J. W. Gomulicki. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, t. 1-3; wyd. 2 przejrzane i poprawione: tamże 1956

 

Oprac. T. Januszewski