Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim:

Roman Woźniak – Prezes Zarządu

Marek Kołłątaj - Wiceprezes Zarządu

Ewa Tuwim-Woźniak – Członek Zarządu

Komisja Programowa do Spraw Pomocy Dzieciom:

dr Emilia Mikołajewska

dr Maciej Smarżewski

Komisja Programowa do Spraw Spuścizny Literackiej po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim:

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

prof. dr hab. Leonard Neuger

Biuro:

Agnieszka Kocęba

Karina Łopieńska

Klaudia Marciniuk

Alina Szostak


KONTAKT:

Szanowni Państwo,

informujemy, że Pracownicy Biura Fundacji pracują zdalnie (poprzez e-mail), dlatego wszelkie pytania i prośby prosimy kierować na adres mailowy Fundacji: info@Tuwim.org 

 _____________________________________________

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

ul. Wolska 64 A lok. 15

01-134 Warszawa

tel. kom. +48 729 873 296

mail: info@Tuwim.org

 

ADRES REJESTROWY (w KRS):

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

ul. Chłodna 64 lok. 314

00-872 Warszawa