(LUTY 2019): XIII AKCJA CHARYTATYWNA - aktualizacja

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pomoc, w ramach XIII Akcji Charytatywnej.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie analizy dokumentów, które do nas wpłynęły.

W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów, będziemy kontaktowali się z Wnioskodawcami mailowo lub telefonicznie.

Lista Osób Obdarowanych w ramach XIII Akcji, umieszczona zostanie na tej stronie internetowej (w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA) około 15 maja 2019 roku.

(GRUDZIEŃ 2018): Życzenia

 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem

życzy Zarząd oraz Pracownicy Fundacji


(LISTOPAD 2018): Nowa XIII AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA" umieściliśmy informacje odnośnie nowej XIII Akcji Charytatywnej.

(CZERWIEC 2018 r.): Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny!

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informuje Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarza Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. Informacje dostępne są:

  • na stronie:  www.Tuwim.org (zakładka: ISTOTNE INFORMACJE O RODO),
  • w Biurze Fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

(MAJ 2018): XII Akcja Charytatywna - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.05.2018 r. na stronie internetowej Fundacji ogłoszona została lista Osób Obdarowanych w XII Akcji Charytatywnej.

Wszelkie informacje odnośnie wyników tej Akcji można uzyskać, klikając w zakładkę: POMOC CHARYTATYWNA.

(KWIECIEŃ 2018): XII Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż lista osób obdarowanych w XII Akcji Charytatywnej zostanie umieszczona na niniejszej stronie internetowej, w zakładce: pomoc charytatywna najpóźniej w dniu 15.05.2018 r.

(LUTY 2018 r.): NEKROLOG

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Tadeusza Januszewskiego

 

badacza literatury i wybitnego znawcy poezji Juliana Tuwima,

pełniącego od 2006 roku w naszej organizacji funkcję

członka Komisji do spraw opieki nad spuścizną literacką

po Julianie Tuwimie.

 

Zarząd i Pracownicy

Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

(LISTOPAD 2017): XII Akcja Charytatywna ogłoszona 15.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.11.2017 r. ogłosiliśmy kolejną XII Akcję Charytatywną.

Wszelkie informacje odnośnie tej Akcji można uzyskać w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA.

Wnioski o pomoc w ramach tej Akcji można składać do dnia 31 stycznia 2018 roku.

(MAJ 2017 r.): Lista Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w zakładce: POMOC CHARYTATYWNA umieściliśmy ostateczną listę Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej.

(LUTY 2017 r.): Ogłoszenie dla Ośrodków Rehabilitacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że zameściliśmy na stronie internetowej - ANKIETĘ dla Ośrodków Rehabilitacyjnych.

Szczegółowe wiadomości dostępne są w zakładce "POMOC CHARYTATYWNA".

(LISTOPAD 2016 r.): XI AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 listopada 2016 roku w zakładce "Pomoc charytatywna" umieściliśmy informacje o najnowszej XI Akcji Charytatywnej Fundacji.

(GRUDZIEŃ 2015 r.): X AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej X Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

(GRUDZIEŃ 2014 r.): IX AKCJA CHARYTATYWNA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Pomoc charytatywna umieściliśmy informację o najnowszej IX Akcji Charytatywnej. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim objęła honorowym patronatem oragnizowaną przez Katedrę Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi  Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA, która odbędzie się 5-7 grudnia 2013 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich (ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana).

                                         

Zaproszenie przyjęli wybitni znawcy twórczości Juliana Tuwima, a także animatorzy kultury, artyści i badacze inspirujący się twórczością autora Kwiatów polskich. Obradom plenarnym będą towarzyszyły panele dyskusyjne, spektakle teatralne, koncerty, wystawy i spotkania promujące publikacje o Tuwimie.
   
Międzynarodową Konferencję Naukową TUWIM BEZ KOŃCA

Patronat honorowy nad konferencją

Fundacja objęła patronatem konferencję pt.: "Profile Tuwima" organizowaną przez Koło Literatury XX wieku, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 14.05.2013r. w sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

(LUTY 2013 r.): Patronat nad konkursami organizowanymi przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie

Fundacja objęła patronatem honorowym konkursy - plastyczny "Bohaterowie utworów Juliana Tuwima" oraz recytatorski "Przegląd Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima" - organizowane przez Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie.

Literacki wehikuł czasu z Julianem Tuwimem

Fundacja objęła honorowym patronatem spotkanie z cyklu "Literacki wehikuł czasu" poświęcone Julianowi Tuwimowi. Szczegóły - http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/ Serdecznie zapraszamy!

VIII Akcja Charytatywna

Szanowni Państwo, wszystkie aktualne informacje o bieżących akcjach charytatywnych znajdują się w zakładce POMOC CHARYTATYWNA.