Szanowni Państwo,

 

Fundacja udziela pomocy finansowej na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych fizycznie i nieuleczalnie chorych w ramach cyklicznie organizowanych akcji charytatywnych.

Jedynym źródłem dochodów Fundacji są środki uzyskane z udzielania licencji do praw autorskich do dzieł Juliana Tuwima i Ireny Tuwim. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków finansowych, podejmowana jest decyzja o ogłoszeniu kolejnej akcji, a na stronie internetowej Fundacji zamieszczane jest ogłoszenie i regulamin akcji charytatywnej. Regulamin określa kryteria udzielania pomocy i termin składania wniosków.

Prosimy w związku z tym o nieskładanie wniosków o pomoc poza terminami wyznaczonymi w regulaminach akcji charytatywnych.

Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w regulaminie akcji charytatywnej oraz wnioski nadesłane drogą pocztową tradycyjną lub pocztą elektroniczną poza akcjami, nie są rozpatrywane. Informujemy, że z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, wnioski te są niszczone (wnioski pisemne) i usuwane z pamięci komputerów Fundacji (wnioski złożone drogą elektroniczną).

Zawiadamiamy także, że nie udzielamy odpowiedzi na wnioski złożone poza akcjami charytatywnymi.